İlgili yönetmelik hükümlerine göre Artı Güç Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak işletmelere iş yeri hekimliği hizmetleri verilmektedir. Ayrıca İş yeri Hekimliği, İş Güvenliği Uzmanlığı ve diğer Sağlık Personeli hizmetlerinin tamamı firmamızca sağlanmaktadır.

Yönetmelik hükümlerine göre Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi’nden tam hizmet alınması halinde iş yerlerinde bulunması gereken “iş yeri ortak sağlık ve güvenlik birimi” donanımın kurulması zorunluluğu olmayacaktır.

Ayrıca OSGB olarak verdiğimiz diğer hizmetler şunlardır;

 

 • Sağlık Taraması
 • İşe Giriş Sağlık Raporu
 • Periyodik sağlık kontrolleri
 • Aşılama
 • İş Sağlığı Güvenliği Eğitimleri
 • Risk Değerlendirmesi
 • Acil Eylem Planlarının Oluşturulması
 • Acil Çıkış Krokilerinin Hazırlanması
 • Yangın Eğitimi
 • Yangın Tatbikatı
 • MEB Onaylı Hijyen Eğitimi
 • İlk Yardım Eğitimi