Artı Güç OSGB, yetişmiş insan gücüyle iş dünyasının her alanında fayda sağlayacak programlar geliştirmek, uygulamak, sürekli iyileştirmek ve değer sağlamak üzere yola çıkmıştır. Sektörümüz içerisinde verdiğimiz Danışmanlık Hizmeti ve Doküman kalitemiz ile müşteri memnuniyetini ön plana alarak Türkiye’nin en kurumsal ve en başarılı Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olmayı amaç edinmiştir. İş Sağlığı ve İş Güvenliği alanında deneyimli uzman İşyeri Hekimi, A-B-C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ve Diğer Sağlık Personeli kadromuzla müşterilerimizin talep ettiği hizmetleri şirketimizin kalite prensipleri çerçevesinde en üst seviyede vererek güvenli çalışma ortamı ve kazasız işyerleri sağlamayı görev edinmiştir.

Artı Güç OSGB’ in Temel faaliyet alanı;

İşletmelerin İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki tüm taleplerinin karşılanması,
iş yerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi,
iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi,
işçilerin ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi hususunda denetim ve eğitim hizmeti verilmesidir.

Artı Güç OSGB olarak amacımız, hizmetlerini üstlendiğimiz firmalarda, insani ve maddi kayıpları minimize ederek, iş ve uygulanan yönetim sistemlerinin verimliliğini artıran, işletmenin performansına ve çalışanların kişisel gelişim, sağlık ve güvenlik kültürüne katkı sağlayacak projeleri yürütmek, İş Güvenliği alanında ihtiyaç duyulan tüm periyodik kontrol hizmetlerini teknik uzmanları vasıtasıyla gerçekleştirmektir.

Artı Güç OSGB tüm faaliyetlerini kendi alanlarında uzman ve saha deneyimlerine sahip A,B ve C Sertifikalı İSG uzmanı mühendisleri, hekim ve sağlık memurlarından oluşan kadrosu ile sürdürmektedir.